36 gà con mất tích bí ẩn, tập 2: Chuột thành tinh hay rắn lớn?Vụ 36 gà con mất tích bí ẩn trong đêm được tiếp tục điều tra qua kinh nghiệm dân gian. Đa số bảo rằng đó là do chuột cống lang, hoặc cống nhum. Có ý kiến cho rằng đó là con rắn lớn.
Giả sử đó lá do chuột thì thật quá sức tưởng tượng, vì chỉ một đêm mà chúng có thể bắt đi 36 con gà con.
Trong video có sử dụng bản nhạc:
The Chance của Audionautix được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (
Nghệ sĩ:

The case of 36 chickens missing mysteriously in the night is further investigated through folk experience. Most say it is caused by guinea pigs, or rats. There is an opinion that it is a big snake.
Assuming that the leaves made by mice are too imaginative, they could catch 36 chicks in one night.

#36gàconmấttích

foodclick.vn

4
4 Nghề Làm Giàu Hiệu Quả Nhất ở Nông Thôn Hiện Nay | Cách Làm… NGƯỜI MỚI CHƠI cầu lông đan lưới bao nhiêu KÍ là phù hợp ????

4 Comments

Minh Le

Gà e bị ăn.nó cắn ăn ruột là con j z moi người?? 2-3 bua ăn 1 con

nắng hạ

theo kinh nghiệm các bác. gà nhà e đang đẻ ấp cứ 1 đêm mất 5 quả, lý do la gi mất nki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *