TÁNH TIÊN? ĐẠI HẢI THANH TỊNH? NHỚ ĐƯỢC TIỀN KIẾP? GIẢI ĐÁP CHO HUỲNH THỊ THU LAN

August 29, 2021 37 By Phương AnhCHỊ HUỲNH THỊ THU LAN, Ở CÀ MAU HỎI THIỀN GIA SOẠN GIẢ NGUYỄN NHÂN 17 CÂU NHƯ SAU:
Câu hỏi 1: Thưa Chú, vì sao Phật gia, Phật tử ngộ Thiền Tông trên ngôn từ, mà không ngộ Tri Kiến Phật, thưa Chú?
Câu hỏi 2: Thưa Chú, vì sao người có Công đức nhiều, các tiếng ồn cửa Hải Triều Âm trong Trái đất, họ không đến gần được, thưa Chú?
Câu hỏi 3: Lực hút 6 Bầu khí quyển của Trái đất, tương tác như thế nào ạ, thưa Chú?
Câu hỏi 4: Thưa Chú, sau khi chết, khoảng thời gian đi ngủ, Trung Ấm Thân còn ở trong thân Tứ đại, hay đã thoát ra ngoài thân Tứ đại và vượt Hải Triều Âm khi nào, thưa Chú?
Câu hỏi 5: Thưa Chú, mỗi con người có 5 thứ tánh, có phải ngoài tánh Phật, tánh Người, còn có tánh Cô Hồn, tánh Thú, tánh Ngục, có phải không, thưa Chú?
Câu hỏi 6: Thưa Chú, vai trò của Đức Hồng Y Giáo chủ là sao ạ, sau khi chết họ thành gì, thưa Chú?
Câu hỏi 7: Thưa Chú, học Thiền Tông con biết, hoặc ngộ thiền trên ngôn từ, hoặc là ngộ nhập Phật tri kiến, nhưng có nhiều, Phật gia, Phật tử Thiền Tông, ngộ sâu, ngộ cạn là sao, thưa Chú?
Câu hỏi 8: Khi con người chết đi, mang trung ấm thân, di chuyển bằng điện từ, lúc đó nghe thấy gấp nhiều lần khi còn mang thân tứ đại. Vậy những trung ấm thân này có nhớ vài kiếp trước của mình không ạ? Thưa Chú!
Câu hỏi 9: Người Chết do dịch bệnh rất nhiều, là do tuổi thọ của họ đã hết, hay còn nguyên do nào khác không ạ! Họ chết rất nhiều người như vậy, cùng một nguyên nhân nhưng không cùng ngày, đó có được gọi là cộng nghiệp không ạ? Thưa Chú!

Câu hỏi 10: Những vị Thiền sư dụng công cuối đời có hiện tượng như sau:
– Người không biết gì sống như thực vật.
– Người cơ thể thì bị teo lại.
– Người thì chết một cách đau đớn về thể xác, vì bị xe đụng. V.v…
Cho con hỏi những người tu theo các vị Thiền sư này rất đông, họ không giải thoát, không vào dòng tộc được. Vậy số đông họ chết sẽ đi về đâu ạ? Thưa Chú?

Câu hỏi 11: Thưa Chú! Trong quyển Huyền ký, Chú viết Đạo Phật khoa học vật lý Thiền tông có 5 phẩm cấp, nhưng trong sách chỉ liệt kê có 3 phẩm cấp:
Phẩm cấp 1, Phật tử Thiền tông,
Phẩm cấp 2, Phật gia Thiền tông,
Phẩm cấp 3, đối với người xuất gia, gọi là Thiền tông sư, tại gia thì gọi là Thiền tông gia,
Nay phẩm cấp thứ tư dành cho những vị được truyền thừa Thiền tông, gọi là Thiền tông sư Việt Nam,
Còn lại phẩm cấp thứ 5 là gì ạ? Thưa Chú?

Câu hỏi 12:
Trong kinh Pháp Hoa, có câu nói được Đức Phật Thích Ca Văn lặp đi, lặp lại nhiều lần: “Không phải chỗ suy lường, mà có thể suy lường”.
Vậy có phải Đức Phật muốn dạy những gì chân thật nơi thế giới này không phải do nghĩ tưởng, suy lường mà có thể biết được, phải không ạ?

Câu hỏi 13: Thưa Chú, Trong bài “Vượt Hải Triều” có đoạn:
Ầm ầm vọng thức dậy,
Cuồn cuộn vọng tánh dâng,
Tạo thành bờ ngăn cách
Giữa sanh tử vô sanh…
Vậy, tạo thành bờ ngăn cách, giữa sanh tử vô sanh là sao ạ, thưa Chú?

Câu hỏi 14: Các nhà khoa học phát hiện ra, mỗi nguyên tử được cấu tạo bởi hạt nhân Proton của nó với Electron, dao động xung quanh. Rồi hạt nhân Nguyên tử đó tổ hợp tạo thành tiếp nữa là hạt Quark, Neutrino (Niu-tri-nô)… (chuyển động theo chiều 4 phương 8 hướng quanh hạt nhân), chuyển động của các điện tử quanh hạt nhân Nguyên tử, cũng tương tự như chuyển động của Trái đất và các hành tinh xung quanh Mặt trời. Hơn nữa, cấu trúc của các hạt trong cấu trúc của phân tử vô cùng rộng lớn, không có khác biệt giữa khoảng cách các hành tinh và các vì sao. v v…
Vậy, tại sao một vùng Tam giới, 1 bầu hoàn đạo, một hành tinh, đến nhỏ nhất như nguyên tử, phân tử , v.v… Tại sao đều chuyển động theo chiều bốn phương, tám hướng ạ, thưa Chú!

Câu hỏi 15:
– Trong cõi Nam Diêm Phù Đề, Đức Phật trước Phật Thích Ca Văn là Phật Ca Diếp. Tại sao nhiều Chùa thờ “Tam thế Phật”, trong đó Phật quá khứ là Phật A Di Đà mà không phải là Phật Ca Diếp ạ? Thưa Chú!

Câu hỏi 16:
Ý một: Trong Tam giới, nơi nào có Hố đen vũ trụ ạ?
Ý hai: Trời tứ Thiên Vương ở trong bầu Hoàn đạo 2. Vậy khi hành tinh cõi Trời trong bầu Hoàn đạo 4 hư hoại, thì việc sản xuất và điều hành, hành tinh mới để thay thế như thế nào ạ? Thưa Chú!

Câu hỏi 17:
– Thưa Chú, Loài Tiên ở Trái đất này là sao ạ?
– Và nhiệm vụ của loài Tiên ở trái đất này là gì, thưa Chú?

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU – CHUYÊN DẠY GIẢI THOÁT:
Địa chỉ: 273 Ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
Website chính thức:
Email: thientong2013@gmail.com

foodclick.vn