Có một điểm thú vui là mặc dù đi Ý khá nhiều lần, tuy thế mình lại không bao giờ thử risotto lớn (món cơm truyền thống nổi tiếng của miền Bắc Ý) tại chính quê nhà của nó vị những lần đi là một lần vục phương diện vào pizza, pasta, kem gelalớn