KINH 12 NHÂN DUYÊN | 12 MẮT XÍCH CỦA SỰ SỐNG | THẬP NHI NHÂN DUYÊN !KINH 12 NHÂN DUYÊN * 12 MẮT XÍCH CỦA SỰ SỐNG * KINH PHẬT
BIÊN SOẠN: TT. THÍCH NHẬT TỪ.
1. Các thành phần của Mười hai nhân duyên:
Mười hai nhân duyên bao gồm 12 khâu hay 12 yếu tố hoặc 12 thành phần (còn gọi là chi phần) trong dẫy chuỗi đường thẳng (nếu chỉ nói trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai), hay nói đúng hơn là trong vòng tròn những mắt xích liên hoàn nối tiếp nhau hết đời này sang đời khác. Mười hai mắt xích đó là gì? Trong Kinh Tương Ưng, Ðức Phật định nghĩa về Mười hai nhân duyên như sau: “Do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử sầu, bi, khổ, ưu, não”.
Như vậy 12 yếu tố hay 12 thành phần của Mười hai nhân duyên, được xếp theo thứ tự sau
VÔ MINH – HÀNH – THỨC – DANH SẮC – LỤC NHẬP – XÚC – THỌ – ÁI – THỦ – HỮU – SINH – LÃO TỬ.
Các thành phần của giáo lý Mười hai nhân duyên được định nghĩa như sau:
1- Vô minh là không sáng suốt, là mê lầm, là cái si mê của tâm thức, hay nói cách khác là không có kiến thức hiểu biết bản chất sự thật của mọi sự vật và hiện tượng hiện hữu là vô ngã, vô thường và mọi sự vật đều do duyên sinh, không có tự thể tức tự nó không có. Cũng có thể nói không tỏ ngộ chân tâm là vô minh, hoặc hiểu biết các pháp không đúng cũng gọi là vô minh. Vô minh có khi để chỉ các phiền não như tham, sân, si…Chúng sinh từ vô thủy kiếp do vô minh, vọng động, phiền não, chấp trước, tham ái, sân hận, si mê nên tạo ra các nghiệp.
2- Hành là hành động tạo tác của con người do không hiểu biết tức là do vô minh làm cho thân, khẩu, ý gây ra hành động, tạo nên nghiệp báo ngay trong đời hay từ đời này sang đời khác.
3- Thức là thần thức của con người nhận biết sự vật và hiện tượng trên thế giới qua các bộ phận cơ thể của con người như mắt (nhãn thức), tai (nhĩ thức), mũi (tỉ thức), lưỡi (thiệt thức), thân (thân thức) và ý (ý thức). Thức chỉ cho phần tinh thần do ba nghiệp thân, khẩu, ý tạo ra những nghiệp lành hay dữ nên khi chết rồi, các nghiệp dẫn dắt thần thức đi lãnh thọ quả báo thành thân khổ hay vui ở đời sau. Thần thức tùy theo cơ duyên, tìm đến nhập vào thai nhi ngay khi tinh cha huyết mẹ mới gặp gỡ để thành Danh sắc.
4- Danh sắc gồm hai phần: danh là phần tâm lý không có hình tướng, sắc là phần vật lý và sinh lý có hình tướng. Với con người, sắc là cơ thể vật chất, các giác quan và chức năng của chúng như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Danh là các tâm phụ thuộc bao gồm những cái không có hình tướng như xúc, tác ý, thọ, tưởng và suy nghĩ..
5- Lục nhập (sáu chỗ vào) hay còn gọi là lục xứ. Khi đã thành thân thể (thành thai nhi) thì các giác quan của thai nhi dần dần hình thành đầy đủ và có sự tương tác giữa sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý) và đối tượng của chúng là sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp) nên gọi là lục nhập.
6- Xúc là sự tiếp xúc giữa sáu căn (mắt, tai, mũi lưỡi, thân, ý) và sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). Nói rõ hơn, sau khi thai nhi ra đời, thời gian từ 1 tuổi cho đến 3 tuổi là thời gian đứa trẻ bắt đầu dùng sáu giác quan (sáu căn) của mình tiếp xúc với hoàn cảnh chung quanh (sáu trần) để phát sinh ra nhận biết (sáu thức).
7- Thọ là sự cảm thụ, sự nhận biết hay nói một cách khác là các biểu hiện tâm lý phát sinh khi mắt tiếp xúc với sắc tức trần cảnh, tai tiếp xúc với âm thanh, mũi tiếp xúc với mùi hương, lưỡi tiếp xúc với các vị v.v… tức là khi sáu căn tiếp xúc với đối tượng của nó là sáu trần thì lĩnh thọ vui buồn sướng khổ. Đó là thời gian đứa bé lên 4 tuổi và cho đến 14, 15 tuổi, là thời gian tính cảm thọ rất mạnh. Thời gian đó, những việc khổ, vui đứa bé bắt đầu có cảm giác phân biệt rõ ràng, từ đó sinh ra tri giác. Nhưng thời gian này chưa khởi lên lòng tham dục (ái) một cách rõ rệt. Sự nhận biết trong thời gian này gọi là thọ. Cảm thọ có ba loại: cảm thọ dễ chịu (lạc thọ), cảm thọ khó chịu (khổ thọ) và cảm thọ trung tính (không khổ không lạc thọ).
8- Ái gọi đúng ra là ái dục là sự mong muốn, ưa chuộng, yêu thích, tham luyến. Con người ta lớn lên theo thời gian, lòng ham muốn dục vọng càng tăng trưởng. Từ 16, 17 tuổi trở về sau cho đến 29 tuổi là thời gian ái dục mãnh liệt. Từ 30 tuổi trở về sau tâm tham càng mạnh hơn.
9- Thủ gọi đúng ra là chấp thủ, đó là sự nắm giữ, bám víu, đeo chặt của tâm thức vào một đối tượng. Thủ chính là giữ lấy, tìm cầu, gây ra các hành động tạo tác. Thời gian có thủ tức là khi tuổi đã trưởng thành, con người muốn đạt được tất cả mọi thứ mong cầu, nên đi khắp nơi tìm kiếm đem về cho mình. Đó gọi là thủ.
10- Hữu là sự giữ lại cho riêng mình, là tiến trình tương duyên để hình thành. Hữu gổm có dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Vì vậy phát sinh ra các nghiệp.
11- Sinh là sự ra đời, sự xuất hiện. Sinh ở đây mang ý nghĩa là sự thành tựu hoặc sự cấu tạo mới của một hay nhiều sự vật hoặc sản sinh ra năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức).
12- Lão tử là sự suy giảm, lụi tàn, già nua, tan rã, tịch diệt, bệnh tật dẫn đến cái chết.

foodclick.vn

34
Phương pháp Trị chấy (chí) cho trẻ bằng tinh dầu tràm trà Cách làm sườn kho tiêu ngon đậm đà tại nhà

34 Comments

Hong Tran

Nam mô Buddha con xin y giáo phụng hành lời Phật
Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo

Thành Lương Thị

Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật 🙏🙏🙏 tâm ý của con luôn muốn được nuong về cõi Phật 🙏🙏🙏 mà cuộc sống cơm áo gạo tiền con ăn học cuộc sống hàng ngày sô bộ đến . thì học tu tập như thế nào để đc về tây phương tỉnh Độ .nam mô a Di Đà Phật 🙏🙏🙏

binh huynh

Con thành tâm hoan hỷ tán thán cảm ơn chương trình đạo tràng này nhiều adidaphat và con thành tâm cầu chúc cho gia đình tất cả mọi người trên chương trình đạo tràng này và gia đình tất cả mọi người trên thế giới ta bà này sức khỏe vui vẻ may mắn an lành hạnh phúc thành công trên mọi lĩnh vực adidaphat con thành tâm cầu nguyện cho gia đình tất cả mọi người trên thế giới ta bà này adidaphat

Thin Chantui

nên đọc pali rồi từng câu nói y tiếng việt dẫn dẫn sẽ hiểu lan rộng theo chiều hướng, mong rằng ko lâu fât giáo nguyên thủy sẽ giống thailand

Ania Nguyen

Bậc đại tu hành Thích Nhật Từ có rơi vào 12 mắt xích sự sống?

Mạnh Tưởng

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

thuong tran dac

Nguồn năng lượng không tự sinh ra mà chuyển từ dạng này sang dang khác. A di da phat 🙏🙏🙏

kiên trung

😌🙏📿 vì đang sống trong cõi luân hồi xoay chuyển biến ảo ạ quan trọng là muôn loài bt tu thân sửa sai cãi tà qui chánh

Sang Nguyen

Thay thông lạc vô sanh lam chu được bac tử het kho bấc tử

Sang Nguyen

Kinh điêu phap liên hoa vo sanh bac tu het kho bấc tử

Sang Nguyen

Nam mo adidaphat nam mo đức phật nam mo đức phật thích ca đức phật nam mo đức phật

Văn Anh Đoàn

Vòng 12 nhân duyên ! Là quá trình hình thành mầm sống ! Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật !!!

Đam Mê Bóng Đá

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật ! 12 mắt xích sự sống ! Thấu hiểu để đời sống an bình hơn

Vlog Chia Sẻ

Kinh thập nhị nhân duyên rất sâu sắc ! Ai hiểu đc sẽ bớt chấp trước vào cuộc sống này ! Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật !

Đạo Phật Nguyên Thủy

Chúc mọi người nghe pháp có một ngày bình yên, an lạc. Hãy LIKE – SHARE và COMMENT giúp truyền bá cái gốc của đạo Phật nguyên thủy, mà đức Phật giảng dạy nhằm đạt được sự chánh kiến, chánh tư duy, đẩy lùi mê tín và nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống ! Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.!

Thế Giới Đó Đây

Kinh 12 mắt xích sự sống rất sâu sắc , người thường mấy ai thấu hiểu được!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *